Aankondiging
Van de bomen, de vormen en de kleuren
een verzameling kunstenaarsboeken van Rein Dufait

In 2019-2020 wordt het project Van de bomen, de vormen en de kleurenopgezet, een reeks kunstenaarsboeken in maandelijkse afleveringen. In deze serie worden de vormen verder geëxploreerd, worden de kleuren toegevoegd of als zelfstandige eenheid gezien. Het papier is nu de voornaamste drager. Deze boeken zullen telkens andere vormen aannemen, het aantal pagina’s kan sterk variëren, de drager kan wisselen, dat het boeken zijn blijft echter duidelijk. Er worden tekeningen gemaakt, doordat alles manueel gebeurt, zal geen enkele reeks exact hetzelfde zijn. Elk boek wordt als een serieel unicaatuitgewerkt. Het project wordt als één werk gezien, vandaar de overkoepelende titel, en kan daarom niet in delen opgesplitst worden. U kan zich op deze reeks inschrijven. Dit nieuwe werk is een vervolg op eerdere publicaties.

De reeks Tesanada bestond uit 10 afleveringen (van 0 tot 9) en bevatte een keuze uit het werk van de vorige jaren. Het boek Things & air (Mer, 2018) beschreef een wandeling in het atelier waarbij werken becommentarieerd werden, het hoe, het waarom. De reeks en het boek bevatten oeuvre-beelden en fungeren als een catalogus. In 2013 verscheen bij Druksel (Gent) Tezamoraan, een selectie tekeningen die zelfstandig of als ontwerpen voor beelden en projecten gelezen konden worden.
Daarnaast werden enkele meer zelfstandige boeken gemaakt. In 2017 verscheen in een oplage van 187 genummerde en gesigneerde exemplaren 6 tekeningen. Alhoewel ook dit een gedrukt boek was, werden gekleurde folie-elementen manueel aangebracht, de boeken werden aldus ook unicaten. In 2018 verscheen dan eveneens in eigen uitgave Boek der worstelingen : schetsboek op 15 exemplaren, hiervan is de omslag het manuele, de weerbarstigheid een poging de materie weer te geven.

Technische gegevens:

- een reeks van 12 boeken
- een unieke oplage van 30 exemplaren, waarvan 5 A.P.
- de boeken kunnen opgestuurd worden.
- alle boeken tot het project behoren en niet afzonderlijk aangeschaft kunnen worden
- wie zich inschrijft krijgt een volgnummer zodat alle boekjes hetzelfde nummer dragen
- op het einde van de reeks wordt u een verzameldoos aangeboden
- het eerste boek verscheen einde mei 2019, het laatste in de zomer van 2020

- reeds verschenen:
mei 2019: Messnede
juni 2019: Doortocht

° Wie interesse heeft voor dit project, kan zich nog steeds inschrijven.

b3a65dcd-8395-46b4-8e4f-82e7c5b7c79a.jpg