tezamoraan-rein-dufait-voorb.jpg

‘Tezamoraan’ van Rein Dufait bevat 20 tekeningen. Sommige prenten zijn duidelijk een voorstudie voor een project, de verkenning van een mogelijkheid. Andere zijn oefeningen, maar dit mag niet begrepen worden als ‘minderwaardig’. De tekeningen tonen het werken aan, leggen een geest bloot. Kunst is een verkenning van vormen, een zoeken naar verbanden tussen geest en ontworpen werkelijkheid. We herkennen wat we weten maar zien een andere context. De blik wordt licht verschoven van wereld naar kunst.

De tijd is misschien 1 van de belangrijkste thema’s in het werk van Rein Dufait. Hoe iets ontstaat, wordt en uiteindelijk als af beschouwd kan worden. Toch gaat het niet om een natuurlijk proces. Dufait is 1 van die hedendaagse kunstenaars waar de natuur en de gemaakte wereld niet langer tegenover elkaar komen te staan.  Hij is te situeren in de traditie van Franz West en Louise Bourgeois. De beelden die hij maakt ontstaan letterlijk uit het niets, ze groeien doordat de kunstenaar iets toevoegt – of afneemt. Ze bereiken een voltooiing als het ding genoeg heeft. De beelden die hij maakt zijn als planten zonder dat er een referentie naar de natuur zelf is; plots zijn ze zoals ze moeten zijn.

Er is een zekere bruutheid in zijn werk.  Er is geen verlangen naar gladheid of afgestoftheid. De beelden hoeven ook niet met woorden gelegitimeerd te worden. Veel werken krijgen een eigen woord, een woord dat niet bestaat. En toch herkennen we het woord. Het komt uit een wereld van vrijheid en zucht.

We ervaren een na-metafysische wereld. Er is geen sprake van het sublieme of de ‘Kunst’, er is ook geen behoefte om te choqueren. Kunst maken is een arbeid, een menselijke aangelegenheid. De dingen zijn wat ze zijn. Ze bezitten geen betekenis ‘an sich’.

In het tijdschrift Vlaanderen schreef Joris D’hooghe (‘Rein Dufait: zuivere materie, onverklaarbare poëzie’, maart 2013): ‘Het hoeft ons dan ook niet te verwonderen dat Dufait een onderscheid poneert tussen het maken en het ontstaan en dat hij daarbij vooral het laatste principe centraal stelt in zijn praktijk.’ Hij besluit: ‘Het eigenzinnige karakter van zijn handelen, maakt Dufait tot een van de voorlopig nog verborgen parels in het plaatselijke artistieke veld. Net als de resultaatbepalende factor in het ontstaan van zijn werk, lijkt het vinden van bredere erkenning slechts een kwestie van tijd te zullen zijn.’

Rein Dufait werd (samen met o.a. Luc Tuymans, Bernd Lohaus, Marinus Boezem, e.a.) door Gert Robijns uitgenodigd om deel te nemen aan de tentoonstelling ‘Wake’ in de onvolprezen galerie White-out Studio van Freddy Van Parys (www.whiteoutstudio.be). Zijn werk wordt vertegenwoordigd door Galerie Sofie Van de Velde.

beeld: een prent uit ‘Tezamoraan’, een uitgave van Druksel, 2013
tekst : Johan Velter
bron : https://sfcdt.wordpress.com/2013/04/13/tezamoraan-van-rein-dufait/

colofon:

'Tezamoraan', een tekeningenboek van Rein Dufait, werd in het voorjaar van 2013 uitgegeven door Druksel.
De oplage bedroeg 126 exemplaren waarvan de eerste 26 geletterd werden en gereserveerd bleven voor de relaties
van de uitgeverij, de genummerde waren bestemd voor de handel. Het boek werd door Drukkerij Bredero te Melle, gedrukt
op biosteg 70 g. Alle boeken werden door de Kunstenaar in het colofon gesigneerd.
Gent, D/8414/2013/2